ผลงานของเรา

แผ่น HD เรียบ

แผ่น HD เชื่อมถังกลม

ชิ้นงานขึ้นรูปเรือ

ชิ้นงานขึ้นรูปรางน้ำ

ชิ้นงานขึ้นรูปฝาครอบถังน้ำมันถัง 200 ลิตร

ชิ้นงานขึ้นรูปซุ้มล้อรถยนต์

ชิ้นงานขึ้นรูปลัง

พลาสติกพาเลท 4 ด้าน ขนาด:120×120 cm.

ชิ้นงานขึ้นรูปกะบะ FPI

ชิ้นงานขึ้นรูปตัวโค้งรางน้ำ