เครื่องในการทำงาน

เครื่องเชื่อมแผ่นพลาสติก

เครื่องขึ้นรูป ROTARY TYPE ขึ้นแผ่นได้กว้างสุดที่ 190*206 CM.

เครื่องขึ้นรูป TWO STATTON ขึ้นแผ่นได้กว้างสุดที่ 185*185 CM.

เครื่องรีดแผ่น

ลูกกลิ้งมีแบบเรียบ กับแบบลายหยาบ และแบบลายละเอียด