หน้าแรก

เครื่องมือในการทํางาน

วัตถุดิบ

เม็ดพลาสติกที่นำมาผลิตสินค้า เป็นวัตถุดิบระดับ
เกรดพรีเมี่ยม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคุณภาพและคงทนต่อการแตกหัก ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับ
มาทำการสั่งผลิตอีกหลายครั้ง

เครื่องเชื่อมแผ่นพลาสติก

เครื่องขึ้นรูป TWO STATTON

เครื่องขึ้นรูป ROTARY TYPE

เครื่องรีดแผ่น

ลูกกลิ้งมีแบบเรียบ

ผลงานของเรา

แผ่นHDเชื่อมถังกลม

ชิ้นงานขึ้นรูปฝาครอบถังน้ำมัน

ชิ้นงานขึ้นรูปเรือ

ชิ้นงานขึ้นรูปรางน้ำ

ชิ้นงานขึ้นรูปลัง

ชิ้นงานขึ้นรูปพาเลท