เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออโต้ พลาสเทค จำกัด

จัดตั้งบริษัทฯ ปี2547 ดำเนินธุรกิจการผลิตแผ่นพลาสติกและขึ้นรูปด้วยระบบสูญญากาศ (THERMOFROMING) เราเน้นผลิตภัณฑ์ทีมีขนาดใหญ่ รับปรึกษาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างแม่พิมพ์หรือผลิตตามแบบลูกค้าที่ต้องการ เรายึดถือคุณภาพเป็นหลัก ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการผลิตที่
ได้มาตรฐานในเวลาที่กำหนด